Hauskaa oppimista, ohjaajan opas ja materiaalit

Oppiminen hauskalla, luovalla ja liikunnallisella tavalla ovat varhaiskasvatuksen kasvavia trendejä. Tämän tarjoaa Onnen
Lähettilään konsepti. Oppiminen on kokonaisvaltaista ja tehokasta.

Onnen Lähettilään maailma antaa turvallisuuden kokemuksia lapsille, ryhmässä ja digitaalisen oppimisen kautta. Lapset vahvistavat
sosiaalis-emotionaalisia taitoja luonnollisesti, oppivat suvaitsevaisuutta ja kunnioittamaan erilaisuutta. Onnen Lähettilään
konsepti edistää emotionaalista ja fyysistä hyvinvointia, testatuin menetelmin, innovatiivisilla ja luovilla toiminnoilla. Hauskan
oppimisen lähestymistapa opastaa lapsia olemaan uteliaita ja tutustumaan maailmaan positiivisilla asenteilla. Lapsien kanssa työskentelevät
ammattilaiset voivat tukea lasten sosiaalista ja henkistä kehitystä monin tavoin Onnen Lähettilään materiaaleilla. Tunnepitoisuuden ydinominaisuuksiin kuuluu kyky tunnistaa ja ymmärtää omia tunteita. Kehittää empatiaa toisille ja
luoda ja ylläpitää suhteita. Onnen Lähettilään liike- ja tunnekorteilla lähetät onnellisia lapsia kotiin. Aktiviteetteja niin sisä- kuin
ulkotiloihin leikin, musiikin, värien ja liikunnan avulla, tukien perusmotorisia taitoja.

Ohjaajan opas on erittäin monipuolinen ja monikäyttöinen. Toteutuksessa on huomioitu interaktiivisuus. Opas koostuu eri osioista, liikunnallisesta seikkailusta, satuhetkestä, keskustelutuokioista ja monipuolisista tehtävistä. Varhaiskasvatuksessa voidaan hyödyntää Onnen Lähettilään liike- ja tunnekortteja. Sekä Onnen Lähettilään värikästä maailmaa, värien opettelemisessa, yhdistellen niitä musiikkiin ja liikuntaan. Opas sisältää myös innovatiivisen ja hauskan aktiviteetin laskemisen alkeisiin!